Hiệu quả đào tạo nghề

HÀN GIANG |

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 494 của UBND tỉnh được huyện Bắc Trà My tập trung thực hiện đạt được những kết quả tích cực, nhất là qua 4 năm thực hiện Quyết định 3577 ngày 14.10.2016 của UBND tỉnh đã góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Hằng năm, huyện Bắc Trà My luôn quan tâm đến công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp trong học sinh THPT trên địa bàn. Ảnh: TRÀ MY
Hằng năm, huyện Bắc Trà My luôn quan tâm đến công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp trong học sinh THPT trên địa bàn. Ảnh: TRÀ MY

UBND huyện Bắc Trà My cho biết, từ năm 2017 đến nay, tổng số lao động đăng ký học nghề theo Quyết định 3577 của UBND tỉnh là 1.260 lao động. Trong đó, trình độ trung cấp, cao đẳng nghề có 424 người; trình độ sơ cấp (may) có 836 lao động tham gia học nghề và đã giới thiệu đến các doanh nghiệp để làm việc, đạt tỷ lệ 67% so với kế hoạch tỉnh giao trong 4 năm (1.200 lao động).

Theo kết quả khảo sát của chính quyền địa phương, lao động tại các xã như Trà Nú, Trà Kót, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Ka, Trà Giáp, Trà Giác... sau khi tham gia học nghề và đi làm việc theo Quyết định 3577 có mức thu nhập bình quân 4 - 5 triệu đồng/người/tháng; tạo thu nhập ổn định cho gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững. Hộ gia đình có lao động tham gia học nghề thoát nghèo là 80 hộ. Hộ gia đình có lao động tham gia học nghề trở thành hộ khá là 93 hộ.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My khẳng định, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã cùng vào cuộc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 3577 của UBND tỉnh, xem đây là giải pháp quan trọng giúp giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Địa phương chú trọng gắn việc học nghề đi đôi với giải quyết việc làm tạo nguồn thu nhập cho gia đình góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng thời đạt được tiêu chí về lao động có việc làm, lao động có việc làm qua đào tạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

“Đáng phấn khởi hơn, từ kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định 3577 ý thức người lao động dân tộc thiểu số của địa phương đã có sự cải thiện. Sự tác động của lực lượng lao động đã và đang làm việc tại các doanh nghiệp góp phần làm cho phong trào đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo cơ chế này có hiệu ứng và dần lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư” - ông Vũ bày tỏ.

Theo định hướng, để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, hằng năm, các ban ngành, hội đoàn thể từ huyện đến xã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động từ 250 - 300 lao động trở lên tham gia học nghề và giải quyết việc làm theo cơ chế, chính sách mới của tỉnh.

Cùng với đó, địa phương xem xét ban hành cơ chế hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, gia đình tại cộng đồng dân cư trong việc tuyên truyền, vận động, tư vấn cho người lao động địa phương tham gia học nghề và giải quyết việc làm. UBND huyện yêu cầu các ngành liên quan ở huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức điều tra khảo sát, nắm bắt được nhu cầu và việc làm của người lao động, xác định thế mạnh của địa phương mình. Từ đó lập kế hoạch định hướng về phát triển kinh tế cho phù hợp; trên cơ sở định hướng về phát triển kinh tế thì mới xác định được nhu cầu cần đào tạo cho từng nghề.

“UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại huyện (may mặc, giày da, chế biến các mặt hàng mây tre, cơ sở chế biến hàng nông sản…) phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện miền núi. Qua đó, nhằm kích thích người lao động tham gia học nghề và tạo việc làm tại chỗ; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn” - ông Vũ kiến nghị.

TAGS