Hỗ trợ 3.798 người gặp khó khăn do dịch Covid-19

D.LỆ |

Ngày 26.8, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động (LĐ) và chủ sử dụng LĐ; Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh về hỗ trợ LĐ tự do và một số nhóm đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo, đến ngày 25.8, toàn tỉnh đã có 673 người LĐ tạm hoãn hợp đồng LĐ, ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương, trẻ em dưới 6 tuổi là con người LĐ, người điều trị Covid-19, cách ly y tế, viên chức nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 848 triệu đồng.

Ngoài ra, đã có 4 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 121 LĐ, số tiền hơn 474 triệu đồng; 1 doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất với số tiền hơn 172 triệu đồng. Đối với Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh, LĐ tự do đã được các địa phương thẩm định hồ sơ, giải quyết hỗ trợ là 429 người với số tiền hơn 835 triệu đồng. Toàn tỉnh đã có 2.696 người cách ly tập trung được hỗ trợ tiền ăn với hơn 2,1 tỷ đồng.

TAGS