Hơn 98 tỷ đồng chi trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm

D.LỆ |

Chiều 15.7, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức giao ban việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 6 tháng đầu năm. 

Theo báo cáo, tính đến tháng 6.2021, có 4.211 đơn vị tham gia BHTN cho 157.481 người lao động (LĐ). Trong 6 tháng qua đã có 6.560 người LĐ có quyết định hưởng trợ cấp BHTN, với tổng số tiền chi trả hơn 98 tỷ đồng; trong đó, có 261 người được hỗ trợ học nghề với số tiền 266 triệu đồng.

Ngoài ra, từ số liệu theo dõi của cơ quan Bảo hiểm Xã hội, hai đơn vị đã thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng do chi trả sai quy định. Hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vướng mắc phát sinh, giải quyết chế độ cho người LĐ kịp thời, đúng quy định. 

TAGS