Nâng chất lượng đào tạo cho lao động ra nước ngoài làm việc

D.LỆ |

Sáng 25.8, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 8.5.2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa lao động (LĐ) và chuyên gia Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Trong xu thế hiện nay, nhu cầu tiếp nhận LĐ của các nước rất lớn, là cơ hội để đẩy nhanh, nâng cao hiệu quả việc đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Một doanh nghiệp đến từ Nhật Bản trực tiếp tuyển dụng xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa.
Một doanh nghiệp đến từ Nhật Bản trực tiếp tuyển dụng xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa.

Đến nay, Việt Nam đã đưa người lao động đi làm việc tại các nước Nhật bản, Hàn Quốc và một số nước Trung Đông với thu nhập cao. Người LĐ Việt Nam tại nước ngoài được đánh giá cao về năng lực, trình độ, tay nghề.

Hệ thống luật pháp, chính sách về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được sửa đổi, bổ sung phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế và chủ trương hội nhập quốc tế của nước ta; chất lượng LĐ ngày càng nâng cao; thị trường LĐ được mở rộng và phát triển; thu nhập người LĐ làm việc ở nước ngoài đạt bình quân 200 triệu đồng/người/năm.

Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt nâng chất lượng cho người LĐ đi làm việc ở nước ngoài về mọi mặt.

TAGS