Tập huấn chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động

X.VY - H.BIN |

Ngày 9.7, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 70 đại biểu là cán bộ chuyên trách lĩnh vực lao động, việc làm và bảo hiểm của các cơ quan trên địa bàn Tam Kỳ.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở LĐ-TB&XH đã triển khai 3 chuyên đề chính: báo cáo tổng quan về chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quy định về hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ chuyên trách, tạo môi trường lao động an toàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.