Thanh tra ít nhất 10 công trình xây dựng

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các địa phương thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại ít nhất 10 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tổ chức chức tuyên truyền về mục đích của chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực xây dựng.

Trước đó, ngày 14.4, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các địa phương cấp tỉnh triển khai chiến dịch thanh tra lao động năm 2021. Chiến dịch do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam triển khai với chủ đề: “Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng”.

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể xã hội; tăng cường thanh tra tại các doanh nghiệp là nhà thầu thi công các dự án xây dựng, nâng cao năng lực cho hệ thống thanh tra lao động các cấp.

TAGS