Triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động

D.LỆ |

Chiều 29.12, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 để tổng kết hoạt động năm qua.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua ngành LĐ-TB&XH đã thực hiện nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh xảy ra.

Tổng số lao động (LĐ) được tạo việc làm tăng thêm ước đạt 15.000/16.000 người (đạt 93,75%); toàn tỉnh có 200/2.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 10%), có 9.994 LĐ chính sách vay vốn tạo việc làm từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Đã có 11.773 người hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 169,7 tỷ đồng.

Thực hiện các chinh sách về hỗ trợ LĐ ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, có 4.697 doanh nghiệp, hộ kinh doanh với 187.968 người LĐ được hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ hơn 126,5 tỷ đồng; có 2.627 người được hỗ trợ thêm, kinh phí là 2,6 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 23.020 người được tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ LĐ qua đào tạo đạt 67%, trong đó tỷ lệ LĐ qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo là 27%.

Năm 2021 đã xác nhận, thực hiện chế độ trợ cấp cho 6.520 trường hợp người có công cách mạng, vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 2 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã chi trả hơn 650 tỷ đồng bảo trợ xã hội kịp thời.

TAGS