Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về xốp cách nhiệt

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Bộ KH-CN vừa ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - yêu cầu về an toàn trong sản xuất.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn là doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt PU sử dụng chất trợ nở có tính cháy như cyclo pentan, metyl format… Việc áp dụng tiêu chuẩn là cơ sở để doanh nghiệp hoạt động đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, tăng cường an toàn, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sử dụng chất trợ nở có tính cháy và bảo vệ môi trường.

Xốp cách nhiệt PU không làm suy giảm tầng ozon, thân thiện hơn với môi trường do loại trừ sử dụng HCFC-141b trộn sẵn trong polyol trong quy trình sản xuất. Tiêu chuẩn nay cũng là một trong những công cụ hữu ích giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát các vấn đề liên quan đến sử dụng các chất trợ nở có tính cháy nói riêng và hoạt động an toàn sản xuất nói chung trong lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt.

Theo lộ trình, từ ngày 1.1.2022 Việt Nam cấm nhập khẩu chất HCFC-141b trộn sẵn trong polyol theo cam kết thực hiện Nghị định thư Montreal.

TAGS