Thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường:

Các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được khắc phục

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết như vậy khi thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 09 ngày 27.12.2016 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư.

Nhân viên môi trường trục với, thu gom rác thải nhựa tại bờ biển xã đảo Tam Hải. Ảnh: N.Đ
Nhân viên môi trường trục vớt, thu gom rác thải nhựa tại bờ biển xã đảo Tam Hải (Núi Thành). Ảnh: N.Đ

Từng bước kiểm soát điểm nóng về môi trường

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, đến nay các điểm nóng về môi trường từng bước được kiểm soát. Môi trường các khu công nghiệp, khu vực nông thôn, khu dân cư được cải thiện. Công tác xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đã được quan tâm, chú trọng hơn.

Các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được khắc phục; các nguồn thải, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cơ bản được kiểm soát. Sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức, hội đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc phản biện, theo dõi, giám sát, tố giác tội phạm về môi trường và khoáng sản đã được phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Quang Bửu, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể là có 6/8 chỉ tiêu chưa đạt được mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 09 đề ra.

Trong đó, đa số cụm công nghiệp chưa tuân thủ pháp lý, chưa chú trọng đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, nhất là việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm chưa được triển khai điều tra, khảo sát, xây dựng cơ chế bảo vệ môi trường.

Công tác xử lý, phân loại chất thải rắn chưa đạt hiệu quả, tiến độ quy hoạch và xây dựng các khu xử lý còn chậm. Phần lớn khu vực nông thôn, miền núi, ngoài đô thị còn chưa được cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, khai thác, chế biến khoáng sản, khiếu kiện, tập trung đông người nguy cơ tạo điểm nóng về môi trường vẫn còn xảy ra ở một số địa phương và chưa được xử lý triệt để...

Không đánh đổi môi trường để tăng trưởng kinh tế

Nêu ra một số thách thức về môi trường trong thời gian đến, ông Hồ Quang Bửu cho biết, quan điểm về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh là xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, kiên quyết không vì tăng trưởng kinh tế mà đánh đổi môi trường, phải lấy phát triển bền vững là cốt lõi cho hoạt động kinh tế. Bảo vệ môi trường phải lấy phương châm chủ động trong phòng ngừa là chính và kịp thời ứng phó các sự cố xảy ra. Với mục tiêu là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường đề ra tại Nghị quyết 09 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ông Hồ Quang Bửu đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Trong đó, thực hiện rà soát và điều chỉnh quy hoạch các khu đô thị mới, khu tái định cư không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đến các khu, cụm công nghiệp và ngược lại.

Di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đến khu dân cư vào khu, cụm công nghiệp. “Tập trung nguồn lực bằng nhiều hình thức để đảm bảo các khu, cụm công nghiệp có phát sinh nước thải, các làng nghề gây ô nhiễm môi trường có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường” - ông Bửu khẳng định.

Nêu ra một số giải pháp thực hiện, ông Hồ Quang Bửu cho biết, tỉnh sẽ tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt/xác nhận hồ sơ về môi trường, thẩm định công nghệ, cấp phép đầu tư, xây dựng các dự án; công tác thu phí bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xử lý chất thải; trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, thu hút, kêu gọi đầu tư, quy hoạch bố trí xây dựng khu xử lý rác thải trên địa bàn.

Theo đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố phải chủ động trong việc tự xử lý chất thải rắn tại địa phương, đảm bảo từ nay đến hết năm 2022 mỗi địa phương phải bố trí ít nhất 1 khu xử lý chất thải rắn tập trung; thực hiện tốt công tác phân loại chất thải tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa...

TAGS