Công bố quyết định thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 30.6, Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh họp triển khai nhiệm vụ dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân – Chủ tịch Hội đồng. Cuộc họp đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam thuộc UBND tỉnh và thành viên Hội đồng quản lý.

Tại thời điểm thành lập (22.2.2022), vốn điều lệ của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh là 10 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp, được bổ sung theo quy mô hoạt động và khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự bù đắp chi phí, tự chịu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn điều lệ, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn chủ sở hữu của quỹ.

Thống nhất với các nội dung công việc được thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đặt mốc thời gian phải hoàn thành các đầu việc cho từng thành viên hội đồng và cơ quan có trách nhiệm liên quan để sớm đưa Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh đi vào hoạt động.

TAGS

Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 22.2, UBND tỉnh có Quyết định 453 về việc thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam.