Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam: Ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ ít sử dụng quỹ đất

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) bắc Quảng Nam. Dự án thực hiện tại thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) trên diện tích 4ha, công suất xử lý 300 tấn/ngày, tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền thuê đất).

Theo đó, ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ ít sử dụng quỹ đất xây dựng nhà máy; có khả năng tăng công suất khi cần thiết. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành dự án từ nguồn vốn của mình và được ngân sách tỉnh hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21.4.2020 HĐND tỉnh khóa IX. Dự án hoạt động không quá 30 năm kể từ ngày nhà đầu tư ký kết hợp đồng dự án. Thời gian chuẩn bị dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thi công xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị để đưa nhà máy vào vận hành thử nghiệm không quá 12 tháng.

Theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh, nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước có năng lực về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm trong xử lý CTRSH, có đề xuất dự án với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh theo công nghệ tổ hợp; trong đó công nghệ chính là đốt, có mức đề xuất giá dịch vụ hợp lý, có tiến độ thực hiện dự án phù hợp. Trường hợp liên danh, nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận quy định người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và riêng của từng thành viên trong liên danh. Ngoài ra, nhà đầu tư phải thỏa mãn các tiêu chí cụ thể về công nghệ, môi trường và xã hội, tài chính, kinh tế (đơn giá dịch vụ xử lý không quá 400 nghìn đồng/tấn).

TAGS