Ghi nhận quần thể voi ở Hiệp Đức

H.PHÚC |

Các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) vừa ghi nhận một quần thể voi với 2 cá thể (gồm cá thể cái trưởng thành khoảng 40 - 45 tuổi và cá thể cái khoảng 20 - 25 tuổi) tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Phước Trà và Phước Gia (Hiệp Đức).

Trước đó, qua bẫy ảnh vệ tinh quần thể voi được ghi nhận tại xã Quế Lâm (Nông Sơn). Năm 2017, UBND tỉnh đã thành lập Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh voi, và đáng chú ý trong nghiên cứu công bố năm 2020 của dự án Trường Sơn Xanh tại Việt Nam đã xác định quần thể voi tại khu bảo tồn này gồm 8 cá thể voi.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam và UBND tỉnh, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật đã thực hiện đề tài khoa học với mục tiêu xác định số đàn, số cá thể, cấu trúc tuổi và giới tính; xác định vùng hoạt động, sinh cảnh sống của quần thể voi ở huyện Bắc Trà My và Hiệp Đức làm cơ sở khoa học đưa ra định hướng bảo tồn quần thể voi tại chỗ.

Và việc ghi nhận quần thể với 2 cá thể voi là kết quả nghiên cứu, thỏa thuận hợp tác. Được biết, các quần thể voi rừng hiện nay chỉ phân bố rải rác ở 6 tỉnh Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk và Đồng Nai.

TAGS