Giai đoạn 2017-2021, xử phạt hơn 108 tỷ đồng vi phạm quy định bảo vệ môi trường

H.PHÚC |

(QNO) - Tổng cục Môi trường cho biết, giai đoạn 2017-2021 ngành đã thanh, kiểm tra 1.376 cơ sở và khu công nghiệp, qua đó xử lý vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 493 cơ sở với tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Môi trường, kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong giai đoạn 2017-2021 cho thấy, có khoảng 80% các cơ sở vi phạm đã khắc phục triệt để các vi phạm theo kết luận thanh tra. TRONG ẢNH: Hệ thống xử lý nước thải tại một bãi vàng tại xã Phước Thành (Phước Sơn).
Theo Tổng cục Môi trường, kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong giai đoạn 2017-2021 cho thấy, có khoảng 80% các cơ sở vi phạm đã khắc phục triệt để các vi phạm theo kết luận thanh tra. TRONG ẢNH: Hệ thống xử lý nước thải tại một bãi vàng xã Phước Thành (Phước Sơn).
 Theo Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường tại Tờ trình số 05 ngày 11.2.2022. Theo đó đã sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm và các chế tài xử phạt bảo đảm tính răn đe, phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường hiện nay.

Đối với các hành vi cố tình vi phạm, gây hậu quả xấu tới môi trường, Bộ TN-MT đã đề xuất tăng mức phạt lên mức tối đa (2 tỷ đồng đối với vi phạm của tổ chức) đối với hành vi cố tình xả trộm, xả lén, cố tình lắp đặt các thiết bị, đường ống xả hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường hoặc không xây lắp công trình bảo vệ môi trường.

Bộ TN-MT đề xuất tăng mức phạt lên mức tối đa 2 tỷ đồng đối với vi phạm của tổ chức về hành vi cố tình xả trộm, xả lén, xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.
Bộ TN-MT đề xuất tăng mức phạt lên mức tối đa 2 tỷ đồng đối với vi phạm của tổ chức về hành vi cố tình xả trộm, xả lén, xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.
Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong giai đoạn 2017-2021 cho thấy, có khoảng 80% các cơ sở vi phạm đã khắc phục triệt để các vi phạm theo kết luận thanh tra.

TAGS