Giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tổ chức 5 đợt trồng cây xanh

CHÂU NỮ |

Theo kế hoạch ra quân trồng cây xanh trên địa bàn Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành, giai đoạn 2022 - 2025, Quảng Nam sẽ tổ chức ra quân trồng cây xanh hằng năm tại những nơi đất trống tại khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, các khu di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, trên các bờ vùng, bờ thửa, vùng gò đồi, vùng phòng hộ ngoài đê biển… .

Việc trồng cây sẽ được tổ chức thành 5 đợt/năm, vào các dịp hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” (từ tháng 1 - 3), phát động phong trào trồng cây vào đầu mùa vụ trồng rừng và kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28.11 (từ tháng 9 - 11). Riêng năm 2021, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức ra quân trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam.

Được biết, thực hiện đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Nam phấn đấu trồng 51,6 triệu cây xanh, trong đó trồng hơn 48 triệu cây xanh phân tán ở các khu đô thị, vùng nông thôn và trồng hơn 3,3 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất.