Hơn 13 tỷ đồng cho dịch vụ xử lý rác thải năm 2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2020, Quảng Nam xử lý rác thải hằng ngày tại các bãi rác với khối lượng dự kiến 200 nghìn tấn, tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung ứng dịch vụ xử lý rác thải tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, Sở Tài nguyên và môi trường là cơ quan đặt hàng; Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam là đơn vị thực hiện.

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm 2020 sẽ xử lý rác thải hằng ngày tại các bãi rác: Tam Nghĩa, Tam Xuân 2 (Núi Thành), Đại Hiệp (Đại Lộc) và được thu gom tại các địa phương: Tam Kỳ, Điện Bàn, Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Đại Lộc với khối lượng dự kiến 200 nghìn tấn; đơn giá tối đa theo quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19.9.2017 của UBND tỉnh hơn 65 nghìn đồng/tấn. Tổng dự toán kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện xử lý rác thải đảm bảo theo đúng quy trình do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30.5.2014; vận hành bãi chôn lấp theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18.1.2001 của Bộ Khoa học - công nghệ và môi trường và Bộ Xây dựng.

TAGS