Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của 14 doanh nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 14 doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1093 ngày 22.4.2021, giao ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường làm trưởng đoàn.

Đoàn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp; lập biên bản vi phạm hành chính (nếu có) và chuyển hồ sơ cho các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian kiểm tra là 60 ngày làm việc, thời hạn kiểm tra thực tế tại mỗi đơn vị không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

Các đơn vị và khu vực khoáng sản được kiểm tra gồm: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Pha Lê (kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi tại thôn Hội Khách, xã Đại Sơn, Đại Lộc); Công ty TNHH Hữu Thái (khai thác cát sỏi tại thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa, Đại Lộc).

Công ty CP Xây dựng Toàn Tiến (khai thác cát, sỏi, cuội tại bãi Mít Nài và bãi Đá Chồng, thôn 3, xã Tiên An, Tiên Phước); Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam (khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp tại thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, Đại Lộc).

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thịnh (khai thác đá tại thôn Ba Liêng, xã A Ting, Đông Giang); Công ty TNHH Xây dựng Thắng Đông (khai thác đất san lấp tại Nghĩa trang nhân dân Nỗng Nhái, xã Quế Long, Quế Sơn); Công ty TNHH MTV Xây dựng Quảng Phú (khai thác đất san lấp khu vực xây dựng công trình Nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh, xã Phú Thọ, Quế Sơn).

Xí nghiệp Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 26-3 Đại Lộc (khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp tại Hóc Cảnh, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, Duy Xuyên); Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hùng Thắng (khai thác đất sét tại thôn Nam Phước, xã Đại Tân và thôn Thuận Mỹ, xã Đại Phong, Đại Lộc).

Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và thương mại Bàn Sơn (khai thác đất sét tại khu vực Đồng Xe, thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu, Duy Xuyên); Công ty CP Đại Hưng (khai thác đất sét tại thôn Nam Phước, xã Đại Tân, Đại Lộc); Công ty TNHH MTV Quang Minh Bảo (khai thác đất sét và đất san lấp tại hồ chứa nước Vĩnh Trinh, xã Duy Trinh, Duy Xuyên).

Công ty TNHH MTV Phước Điệp (khai thác đất sét khu vực cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng tại thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa, Điện Bàn); Công ty CP Khoáng sản S.S.G (khai thác vàng gốc tại khu vực suối Nước Trong, thôn 8, xã Phước Hiệp, Phước Sơn).

TAGS