Người dân ủng hộ đóng cửa các chợ bán động vật hoang dã

BÍCH HẠNH |

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) vừa công bố báo cáo “Covid-19 – Một năm nhìn lại”. 

Sau hơn một năm dịch Covid-19 bùng phát, kết quả khảo sát cho thấy người dân đã nhận thức rõ việc tiếp xúc gần giữa người và động vật. Trong đó, có 46% số người tham gia cho rằng lây truyền bệnh từ động vật sang người là nguyên nhân gốc rễ có thể gây ra một đại dịch tương lai.

Điều tra gần đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng chỉ ra động vật hoang dã có khả năng là nguồn lây nhiễm của đại dịch Covid-19. Tại 5 quốc gia được khảo sát, người dân ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của chính phủ nhằm đóng cửa các chợ bán động vật hoang dã có nguy cơ cao - nơi bán động vật bị bắt từ tự nhiên (85%) và chấm dứt nạn phá rừng (88%). Trong đó, tại Việt Nam, tỷ lệ ủng hộ cho 2 vấn đề trên lần lượt là 94% và 95%.