Núi Thành nỗ lực bảo vệ môi trường

TRÚC VĂN |

Nằm trong vùng trọng điểm công nghiệp của tỉnh, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

Ra quân thu gom rác thải tại cảng cá An Hòa. Ảnh: VĂN PHIN
Ra quân thu gom rác thải tại cảng cá An Hòa. Ảnh: VĂN PHIN

Những năm qua, nhiều vấn đề bức xúc, điểm nóng về môi trường trên địa bàn huyện Núi Thành từng bước được kiểm soát và tập trung giải quyết. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại được quan tâm thực hiện.

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại đô thị, nông thôn, các khu, cụm công nghiệp được chú trọng, góp phần cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế.

Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại vùng nông thôn và đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra; công nghệ xử lý rác thải còn thô sơ; chưa thu gom, xử lý được nước thải sinh hoạt đô thị, nước thải cụm công nghiệp...

 

Trước thực tế trên, UBND huyện Núi Thành đề ra chương trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 - 2025 với nhiều giải pháp đồng bộ.

Bà Bùi Thị Hồng – Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Núi Thành cho biết, địa phương sẽ nhân rộng các mô hình “Nói không với túi ny lon, sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Phân loại rác tại nguồn”, thu gom rác thải từ tàu, thuyền khai thác thủy hải sản...

Cạnh đó là tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải. Cụ thể, thu gom, xử lý vỏ bao bì đựng hóa chất bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; hỗ trợ kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cho các xã, thị trấn; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thí điểm tại 4 xã Tam Hải, Tam Trà, Tam Mỹ Đông, Tam Xuân 2 và nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn ra phạm vi toàn huyện.

Phối hợp với Sở TN&MT ưu tiên sử dụng công nghệ xử lý tiên tiến tại khu xử lý rác Nam Quảng Nam (xã Tam Nghĩa); giám sát chặt chẽ quá trình xử lý môi trường tại các khu xử lý chất thải tập trung.

Huyện Núi Thành cũng thực hiện các nhóm giải pháp đối với hạ tầng đô thị. Các khu dân cư được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn; đề xuất đầu tư ít nhất 1 - 2 nghĩa trang trong giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện Chương trình “mỗi xã ít nhất 1 công viên” với đa dạng các loại hình, phù hợp với vùng miền...

Theo ông Trương Văn Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, thời gian đến, địa phương chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa và trách nhiệm cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn ngân sách cho sự nghiệp môi trường. Kêu gọi các nguồn vốn ODA, các nguồn vốn viện trợ khác... để đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường cộng đồng dân cư. Phát triển phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường. Đề cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện truyền thông trong hoạt động bảo vệ môi trường...

TAGS