Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm lĩnh vực tài nguyên môi trường

T.CÔNG |

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với UBND huyện Núi Thành liên quan đến công tác tài nguyên, môi trường vào hôm qua, 8.9.

Đồng chí Trần Văn Tân kiểm tra thực địa tại điểm quy hoạch khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.
Đồng chí Trần Văn Tân kiểm tra thực địa tại điểm quy hoạch khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Núi Thành cho biết, trong 8 tháng đầu năm, địa phương đã cấp 568 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, 29 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; ban hành hơn 1.200 quyết định thu hồi đất của các dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra, truy quét, xử lý khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tranh chấp, xử lý vi phạm hành chính được triển khai kịp thời.

Huyện Núi Thành cũng kiến nghị nhiều vướng mắc trong công tác tài nguyên môi trường như: quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030 chưa được phê duyệt, thiếu cơ sở để thực hiện; việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhận còn gặp vướng mắc.

Công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với các mỏ đá đã hết thời hạn khai thác vượt thẩm quyền của huyện, đề nghị Sở TN-MT kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khắc phục. Ngoài ra, Núi Thành còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định diện tích đất ở trong quá trình thu hồi đất, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định hiện hành.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, quản lý chặt đối với các mỏ đá đang hoạt động. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể trong việc vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, xử lý tốt các vấn đề phát sinh về thu gom rác thải tại xã đảo Tam Hải, giữ sạch môi trường biển…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Sở TN-MT, Sở Xây dựng phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm những kiến nghị, xúc tiến lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường đối với dự án khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam…

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi kiểm tra thực địa điểm quy hoạch khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam và một số cơ sở khai thác đá tại xã Tam Nghĩa.

TAGS