Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh

H.PHÚC |

(QNO) - Ngày 31.12, dự án lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn (dự án BCC) tổ chức công bố quyết định phê duyệt dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh (Nam Trà My).

Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh nằm trên địa phận các xã Trà Linh, Trà Cang, Trà Tập, Trà Dơn và Trà Leng của huyện Nam Trà My có tổng diện tích hơn 14.800ha, trong đó hơn 5.300ha là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, diện tích còn lại thuộc phân khu phục hồi sinh thái.

Lễ công bố thành lập khu dự trữ thiện nhiên Ngọc Linh (Nam Trà My). Ảnh: H.PHÚC
Lễ công bố thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh (Nam Trà My). Ảnh: H.PHÚC

Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh được thành lập với mục tiêu bảo vệ, duy trì và phát triển toàn vẹn hệ sinh thái rừng tự nhiên; bảo tồn các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến các vấn đề như tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, tài nguyên động, thực vật, tính đa dạng sinh học, bảo tồn các nguồn gen quý hiếm. Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường thông qua các giải pháp vận động, tuyên truyền, tập huấn có hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Hướng đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống góp phần xóa đói giảm nghèo. Tiến hành giao khoán và thực hiện chính sách trả dịch vụ môi trường rừng.

Một khu vực bảo vệ nghiêm ngặt trong khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh thuộc xã Trà Tập, Nam Trà My. Ảnh: H.P
Một khu vực bảo vệ nghiêm ngặt trong Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh thuộc xã Trà Tập, Nam Trà My. Ảnh: H.P

Theo quyết định của UBND tỉnh, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Nam Trà My; tổng kinh phí thực hiện dự án thành lập khu dự trữ thiên nhiên này đến năm 2025 là hơn 29,3 tỷ đồng.

TAGS