Triển khai Tháng hành động vì môi trường

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 3089 về tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22.5).

Năm 2021, ngày Môi trường thế giới có chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”, nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm nay là “Chúng ta là một phần của giải pháp - vì thiên nhiên”, kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các địa phương tập trung quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, thúc đẩy thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững; áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.

Tăng cường kiểm soát buôn bán, khai thác động vật hoang dã, di cư; quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen; đặc biệt áp dụng giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái, thúc đẩy xây dựng và thực hiện  mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái. Trong đó đối với hệ sinh thái rừng: thực hiện các dự án trồng cây xanh, hỗ trợ quá trình tái sinh tự nhiên, phục hồi hệ sinh thái rừng theo phương pháp tiếp cận cảnh quan. Đối với hệ sinh thái hồ, sông suối: thực hiện thu gom rác hai bên bờ và trên mặt nước, trồng các cây bản địa và tạo hành lang di chuyển cho các loài động vật hoang dã. Đối với hệ sinh thái biển và ven biển: thu gom rác thải, phục hồi thảm thực vật trên mặt nước và sống trong nước, triển khai hoạt động đánh bắt hải sản bền vững.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tổ chức hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng phù hợp với quy định hiện hành về phòng chống dịch bệnh Covid-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

TAGS