Mười dự án bất động sản được cấp sổ đỏ

VĂN SANH |

Theo Sở Xây dựng, đến ngày 31.8.2020 trên địa bàn tỉnh đã có 10 dự án đầu tư bất động sản được nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Khu dân cư Green Home thuộc Khu đô thị Điện Thắng đầy đủ hạ tầng và sổ đỏ trao tay cho cư dân. Ảnh: N.T.B
Khu dân cư Green Home thuộc Khu đô thị Điện Thắng đầy đủ hạ tầng và sổ đỏ trao tay cho cư dân. Ảnh: N.T.B

Các dự án này đều đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và được các cơ quan chuyên môn về xây dựng nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác, vận hành.

Đó là các dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư số 1 (Epic Town) và khu dân cư số 2 (Green Home) thuộc khu đô thị Điện Thắng, Điện Bàn, do Công ty DHTC làm chủ đầu tư. Khu đô thị Võng Nhi tại xã Cẩm Thanh, TP.Hội An do Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư. Khu dân cư Chợ Trạm thuộc Đô thị mới xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, do Công ty CP Phạm Minh Gia làm chủ đầu tư. Khu phố chợ Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn do Công ty TNHH Kinh doanh Tân Ngọc Phúc làm chủ đầu tư. Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4), huyện Núi Thành do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Địa ốc Vạn Kim làm chủ đầu tư. Khu dân cư ADB (giai đoạn 3), Công ty CP Môi trường và đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư tại phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ. Khu dân cư Trường Đồng, Công ty CP Môi trường và đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư tại phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ. Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2), do Công ty TNHH MTV An Hòa làm chủ đầu tư. Khu đô thị Nồi Rang tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên do Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư. Hiện toàn bộ dự án này đã được chuyển nhượng cho Công ty CP Chu Lai Hội An.

Theo Sở Xây dựng, việc công khai dự án đã nghiệm thu, cấp sổ đỏ đối với 10 dự án nêu trên căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật nhà ở năm 2014; Công văn số 7451/UBND-KTN ngày 12.12.2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phối hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển bất động sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 306/VPĐKĐĐ ngày 4.6.2020 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc cung cấp thông tin các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng yêu cầu việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở phải theo quy định pháp luật đất đai. Các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng Giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.