Các đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

TÒA SOẠN |

Bạn Nguyễn Hoàng Thiên (Trường Xuân, Tam Kỳ) hỏi: Những trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)?

Trả lời: Theo Luật Thuế TNCN 2007, đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Đồng thời, theo các thông tư 59/2007/TT-BTC, 55/2007/TT-BTC, 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án phi chính phủ, miễn thuế đối với nhân viên Liên hiệp quốc tại Việt Nam; giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế. Ngoài ra, Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC của liên Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư, các cá nhân làm việc cho dự án ODA sẽ được miễn thuế.

TÒA SOẠN