Chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

TÒA SOẠN |

• Ông Phan Văn Nhân (trú tại Đại An, Đại Lộc) hỏi: Xin cho biết cán bộ nghỉ hưu trước tuổi được hưởng chế độ gì?

• Trả lời: Theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đã tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên nếu tự nguyện xin nghỉ hưu sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước tuổi.

Ngoài ra, các đối tượng này còn được các chế độ sau:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

- Trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu đóng BHXH; từ năm đóng BHXH thứ 21 trở đi thì mỗi năm sẽ được thêm nửa tháng lương;

- Nâng bậc lương hoặc nâng ngạch nếu đủ điều kiện về thời gian giữ bậc lương, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, kỷ luật…

Đối với  cán bộ không có nguyện vọng nghỉ hưu thì cơ quan sẽ bố trí vị trí công tác phù hợp, nếu không bố trí được thì sẽ được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định.

TÒA SOẠN