Chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động

TÒA SOẠN |

Ngày 30.5, Báo Quảng Nam có trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hồng (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) về chế độ nghỉ việc đối với bản thân ông và một số người như ông. Nay, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản trả lời cho Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam về việc này. Nội dung như sau:

Công văn số 1798 ngày 30.5.2014 của Bộ LĐ-TB&XH, trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm được nêu rõ: “Trường hợp người lao động trước đây đã có thời gian làm việc nhiều năm liên tục tại công ty nhà nước sau đó công ty chuyển sang công ty cổ phần, khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ phần chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 5, Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20.12.2012 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18.7.2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần”.

Như vậy, Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động tại Công ty CP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc tại công ty khi còn là công ty 100% vốn nhà nước và đối với thời gian người lao động đã làm việc tại công ty sau khi công ty trở thành công ty cổ phần (trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp).

TÒA SOẠN