Chuyển giao việc quản lý điện từ HTX cho ngành điện

TÒA SOẠN |

Một số người dân ở Điện Bàn cho biết, hiện nay, một số HTX ở địa phương quản lý điện đã gây phiền hà cho nhân dân trong việc sử dụng và chi trả tiền điện; đề nghị nên chuyển giao việc quản lý điện từ HTX cho ngành điện quản lý, bán điện.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Nam, hiện nay trên địa bàn thị xã Điện Bàn có 12 HTX đang quản lý lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) và mua điện tổng qua các TBA để bán điện cho 18.700 hộ dân (chiếm 38%) trên địa bàn 8 xã, phường. Công ty Điện lực cho biết, sẵn sàng phối hợp với các HTX thực hiện giao nhận tài sản LĐHANT trong năm nay.

Được biết, theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ không tiếp nhận LĐHANT của các HTX bàn giao kể từ năm 2016 trở đi. Như vậy, từ năm 2016 trở đi, HTX có nhu cầu bàn giao LĐHANT thì trực tiếp thỏa thuận với Tổng Công ty Điện lực miền Trung để thực hiện giao nhận tài sản LĐHANT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã có công văn (số 4296/UBND-KTN ngày 24.9.2015) có chủ trương giao nhận tài sản LĐHANT trên địa bàn tỉnh nên các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện.

TÒA SOẠN