Nhip cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Ông Phạm Văn Dũng ở Tiên Phước hỏi: Chú ruột tôi là liệt sĩ nhưng không có con. Tôi đang thờ cúng chú tôi. Vậy tôi có nằm trong diện được hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng hay không?

Trả lời: Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg ngày 26.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng và Pháp lệnh ưu đãi người có công (quy định tại Điều 14) thì thân nhân liệt sĩ bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng (khi liệt sĩ còn nhỏ) được hưởng các chế độ ưu đãi.

Căn cứ những quy định nêu trên, ông Dũng là cháu của liệt sĩ nên không thuộc diện được áp dụng chế độ hỗ trợ nhà ở đối với thân nhân của liệt sĩ. Nếu ông là người được giao thờ cúng liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần mức 500.000 đồng.

* Một bạn đọc hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty ở Tam Kỳ gần 1 năm nhưng công ty không ký hợp đồng với người lao động và không đóng bảo hiểm cho người lao động. Vậy chúng tôi phải làm gì để công ty thực hiện viêc ký hợp đồng và đóng bảo hiểm cho nhân viên?

Trả lời: Theo Bộ luật Lao động, người lao động sau khi vào làm việc tại một đơn vị, công ty, sau thời gian thử việc là 3 tháng, chủ sử dụng lao động bắt buộc phải ký hợp đồng đối với người lao động, kèm theo là việc thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi dành cho người lao động theo đúng như luật quy định, gồm đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp công ty bạn đang làm việc không thực hiện ký hợp đồng lao động như trên là sai luật. Nếu công ty của bạn có tổ chức công đoàn, bạn cần khiếu nại đến tổ chức công đoàn cơ sở, nhờ can thiệp với chủ sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nếu trường hợp không có tổ chức công đoàn đại diện cho quyền lợi người lao động, hoặc tổ chức khác không lên tiếng bảo vệ quyền lợi người lao động, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Phòng LĐ-TB&XH TP.Tam Kỳ hoặc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam nhờ can thiệp.

TÒA SOẠN