Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Báo Quảng Nam nhận được đơn thư của ông Nguyễn Hồng (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) hỏi vể chế độ nghỉ việc đối với bản thân ông. Chúng tôi trả lời như sau:

- Ông Hồng làm việc cho Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam, nhưng buộc phải thôi việc do chưa có việc làm, công ty vận động cho nghỉ việc. Vậy cách tính trợ cấp thôi việc của công ty mỗi năm 0,5 tháng lương là đúng, tuy nhiên mức lương tối thiểu làm cơ sở tính toán được công ty tính là 1.050.000 đồng là không đúng, mà phải là 1.150.000 đồng (mức lương tối thiểu hiện nay). Ở đây, xuất hiện một vấn đề là thời gian tính trợ cấp thôi việc của ông chỉ được công ty tính trong 5 năm (tháng 1.2004 đến tháng 12.2008, từ năm 2009 đến 2014 đã có bảo hiểm thất nghiệp), tức là sau khi công ty tiến hành cổ phần hóa. Vấn đề này Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, do Bộ luật Lao động mới được thực thi nhưng chưa có hướng dẫn thi hành đối với việc tính thời gian nghỉ việc cho người lao động ở các công ty trước khi tiến hành cổ phần hóa. Đến nay, Bộ LĐ-TB&XH chưa có văn bản trả lời, vì thế trường hợp của ông cũng như nhiều người khác thuộc Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam cần đợi có văn bản của Bộ LĐ-TB&XH, sau đó Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp cùng công ty giải quyết.

TÒA SOẠN