Nhip cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Ông Hoàng Ngọc Triển (thôn Hà Bình, xã Bình Minh, Thăng Bình) khiếu nại: Năm 1994 UBND huyện Thăng Bình ban hành quyết định thu hồi 0,3ha đất của gia đình ông đang sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất rừng số 187/CNUB ngày 10.12.1988 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhưng không giao quyết định thu hồi đất cho gia đình ông. Vì vậy, ngày 20.9.2013 ông làm đơn khiếu nại về hành vi hành chính và quyết định hành chính của UBND huyện Thăng Bình gửi Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn không tổ chức đối thoại và giải quyết theo quy định.

- Vụ việc này báo Quảng Nam đã phản ánh 2 lần, đề nghị UBND huyện Thăng Bình xem xét, giải quyết để người dân không khiếu kiện kéo dài.

* Ông Phạm Văn Thành (An Sơn, Tam Kỳ) phản ánh:  Con hẻm giữa số nhà 398 và 400 đường Hùng Vương (thuộc tổ 5, khối phố 5, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) trước đây đã được bê tông hóa nhưng đang xuống cấp. Chỉ cần một cơn mưa là con hẻm đã biến thành sông, 2 - 3 ngày sau mới rút hết nước, khiến người dân đi lại khó khăn.

- Tòa soạn xin chuyển ý kiến này đến UBND phường An Sơn để có hướng giải quyết.

TÒA SOẠN