Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Ông Mai Ngọc Cường trú tại thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa (Núi Thành) hỏi: Sau giải phóng 1975, tôi đi thanh niên xung phong, công tác tại huyện Phước Sơn đến năm 1981 được cử đi học lớp điện ảnh tại Đà Nẵng. Năm 1983 tôi nhập ngũ, đóng quân tại Nghĩa Bình; năm 1985 tôi công tác tại Công ty Chiếu bóng huyện Thăng Bình đến năm 1995 tôi nghỉ việc về địa phương. Như vậy, bản thân tôi có được giải quyết chế độ gì không?

Trả lời: Theo Quyết định 62/2011/TTg, ngành LĐ-TB&XH đang giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong có tham gia làm nhiệm vụ ở các nước Lào, Campuchia và biên giới Tây Nam. Ông tham gia lực lượng thanh niên xung phong nhưng công tác ở địa bàn tỉnh Quảng Nam nên không được hưởng chế độ theo Quyết định 62.

TÒA SOẠN