Nhip cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

Bạn T.M.H ở thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) hỏi: Đề nghị Tòa soạn cho biết cụ thể quy định về chế độ đối với giáo viên dạy môn thể dục thể thao (TDTT).

Trả lời: Ngày 16.11.2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2012/QÐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 1.1.2013) quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên TDTT. Theo đó, chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên TDTT được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho một tiết giảng thực hành. Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hàng tháng và chế độ này không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên TDTT trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội và công an. Trong một năm, giáo viên, giảng viên TDTT dạy chuyên trách môn TDTT được cấp 2 bộ quần áo thể thao dài tay, 2 đôi giày thể thao, 4 đôi tất thể thao, 4 áo thể thao ngắn tay. Ðối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác kiêm nhiệm môn TDTT) được cấp quần, áo, tất, giày bằng một nửa số lượng nêu trên. Chế độ trang phục được cấp 1 lần/ năm vào thời điểm đầu năm học.

TÒA SOẠN