Nhip cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự đồng tình với một số bài  viết về lịch sử đăng trên Báo Quảng Nam. Tòa soạn xin trích đăng:

- Bài viết “Quảng Nam “khai sinh” ra đã có Hoàng Sa” số ra ngày 8.9 rất hay, rõ ràng và đầy đủ minh chứng để chứng minh Hoàng Sa là của Việt Nam. Đây cũng sẽ là những lời phản biện đầy tính thuyết phục trước Tòa án quốc tế giải quyết việc Trung Quốc tranh chấp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Chúng tôi cũng mong sao, các cơ quan báo chí trong nước, nơi có phát hành ấn bản bằng tiếng Hoa... cần dịch bài viết này, để người dân Trung Quốc đọc và họ sẽ hiểu đúng hơn bản chất của sự việc, chứ mấy chục năm nay, họ bị mấy đời chính quyền của họ lừa dối rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của họ!” (pvquocbao@yahoo.com).

- “Theo các tư liệu lịch sử thì vua Quang Trung có 4 bà hậu: 2 bà người Bình Định, 1 bà ở Hội An và bà Ngọc Hân, chứ không nói bà quê Thăng Bình, nên bài viết “Về thân phận chánh cung hoàng hậu vua Quang Trung” số ra ngày 16.9 đã cung cấp một tư liệu mới, khá lý thú. Tuy nhiên, bài báo chỉ mới cho biết thông tin quan trọng trong gia phả là “Hoàng chánh hậu Phạm Thị Ngọc Dẫy” chứ không nói rõ là chánh hậu của ai, sinh năm nào và mất năm nào để các nhà nghiên cứu biết có khớp với lịch sử không. Nếu còn có thêm những thông tin liên quan khác trong gia phả, rất mong tác giả cung cấp thêm”. (Ngô Văn Minh).

TÒA SOẠN