Nhip cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Bạn Vương Thị Thanh Hiền (sinh viên năm 2 Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng) có gửi email đến Tòa soạn hỏi về vấn đề miễn giảm học phí cho học sinh - sinh viên (HSSV). Xin trả lời bạn như sau:

- Từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015, việc miễn, giảm học phí cho HSSV được thực hiện theo Nghị định 49/NĐ-CP năm 2010 của Chính phủ. Theo đó, sinh viên các trường công lập thuộc diện chính sách vẫn phải đóng 100% học phí tại trường, sau đó nhận lại khoản miễn, giảm theo quy định tại phòng LĐ-TB&XH nơi đăng ký hộ khẩu sau 15 ngày, kể từ ngày nộp đơn xin hưởng trợ cấp. Theo Thông tư 29 (năm 2011) hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu một học kỳ, HSSV phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo mẫu đơn quy định, nộp tại phòng LĐ-TB&XH. Vậy mỗi năm, sinh viên sẽ được nhận lại tiền tại địa phương 2 lần theo từng học kỳ. Trường hợp bạn học hết năm 1 mới nộp đơn xin miễn giảm là không đúng quy định nên phòng LĐ-TB&XH huyện Quế Sơn không thể giải quyết cho bạn. Vì vậy, trong năm học thứ 2, bạn cần phải thực hiện theo đúng quy định để được hưởng trợ cấp dành cho sinh viên thuộc hộ nghèo.

TÒA SOẠN