Nhip cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Một bạn đọc ở địa chỉ email phuoctientpqn@gmail.com hỏi Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày tháng năm nào? Tại sao đến bây giờ (11.2014) ở xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước vẫn áp dụng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 67/2007/NĐCP của Chính phủ với mức hỗ trợ chuẩn là 180.000 đồng?

- Nghị định 136/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2014, thay thế các Nghị định 67/2007/NĐ-CP, Nghị định 13/2010/NĐ-CP, Quyết định  38/2004/QĐ-TTg, và điều 06 Nghị định 06/2011/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến nay các bộ ngành liên quan chưa có thông tư hướng dẫn thi hành nghị định nên trên thực tế vẫn áp dụng theo các Nghị định 67, 13, Quyết định 38, và điều 6 Nghị định 06/2011/NĐ-CP.

Vì vậy, tại địa phương của bạn cũng như nhiều nơi khác vẫn thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 67. Tuy nhiên, theo các nghị định trên, nhiều đối tượng thuộc nhiều nhóm khác nhau được hỗ trợ theo nhiều mức khác nhau, trong đó có mức hỗ trợ 180.000 đồng như bạn đã nêu.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Ly Na ở Khâm Đức (Phước Sơn) hỏi: “Tôi nghe nói đã sắp hết hạn đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô nhưng lại chưa có thời gian làm lại GPLX mới. Xin cho biết quy định cụ thể về thời gian đổi GPLX ô tô?”.

- Theo lộ trình chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX mới bằng vật liệu PET (thẻ nhựa) quy định tại Thông tư 38 ngày 24.10.2013 của Bộ GTVT, GPLX ô tô được chuyển đổi trước ngày 31.12 2014. Tuy nhiên xét thấy việc đổi toàn bộ số GPLX theo mẫu mới đến hết năm 2014 là không khả thi vì số lượng GPLX ô tô cần chuyển đổi quá nhiều nên Bộ GTVT ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38. Theo đó, gia hạn đổi GPLX ô tô bằng giấy bìa sang GPLX mới bằng vật liệu PET thêm một năm nữa. Nghĩa là, việc đổi GPLX ô tô sẽ kéo dài đến trước ngày 31.12.2015 thay vì trước ngày 31.12.2014 như quy định trước đó.

TÒA SOẠN