Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Bạn đọc Nhi Khuyet (nhikhuyet@yahoo.com.vn) hỏi: Tôi muốn viết bài cộng tác với ấn phẩm Tết Âm lịch của Báo Quảng Nam. Xin cho biết hạn chót nộp bài về Tòa soạn?

- Theo kế hoạch xuất bản Báo Quảng Nam Xuân Ất Mùi, Tòa soạn nhận tác phẩm của cộng tác viên đến ngày 9.1.2015. Rất mong nhận được sự cộng tác của bạn Nhi Khuyet và cộng tác viên nói chung để ấn phẩm Báo Quảng Nam Xuân Ất Mùi phong phú…

* Bạn đọc Nguyen Van Khuyen hỏi: Xin Tòa soạn cho biết chính xác vị trí địa lý của TP.Tam Kỳ?

- TP.Tam Kỳ cách TP.Đà Nẵng 70km về phía bắc; cách sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà khoảng 30km và cách Khu công nghiệp và nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 40km về phía Nam. Phía nam TP.Tam Kỳ giáp huyện Núi Thành, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp huyện Phú Ninh, phía bắc giáp huyện Phú Ninh và Thăng Bình.

*Bạn đọc Cao Sỹ Ngọc (email: ngocsytk77@gmail.com): Đọc bài “Công bố quy hoạch chung TP.Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, tôi rất vui mừng, phấn khởi với quê hương TP.Tam Kỳ được quan tâm quy hoạch phát triển không gian đô thị. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cập nhật thông tin, Báo Quảng Nam cần đưa thêm nhiều thông tin, bản đồ quy hoạch cũng như những vấn đề có liên quan đến công tác quy hoạch của TP. Tam Kỳ để người dân hiểu rõ hơn...

- Cám ơn bạn đã có ý kiến đề xuất. Trong thời gian tới, Báo Quảng Nam, đặc biệt là Trang địa phương TP.Tam Kỳ trên báo Quảng Nam, sẽ thông tin về công tác quy hoạch cũng như những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch của TP.Tam Kỳ.

TÒA SOẠN