Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Bạn đọc Trương Thị Minh Huệ: “Cảm ơn tác giả bài “Ai về Kỳ Bích - Tam Xuân” (số ra ngày 25.10) đã gợi cho tôi nhớ lại người phụ nữ anh hùng, vì dân vì nước chết không nề hà. “Chị Ái thôn ba” cái tên thật quen thuộc, cái tên thật đẹp trong ký ức của tôi. Bài vè nêu trong bài này tôi cũng biết từ năm lên 9 - 10 tuổi, cũng thuộc được hơn nửa bài và cũng hay ngâm nga đọc với anh chị trong nhà vốn là những người có tham gia văn nghệ ở địa phương trong vùng giải phóng. Bây giờ đọc bài báo này tôi nhớ lại những ngày ấy, lúc đó tuy không biết chị Ái như thế nào nhưng trong trí tưởng tượng của tôi chị là một phụ nữ rất đẹp, rất mạnh mẽ.

- Cảm ơn bạn Trương Thị Minh Huệ đã quan tâm bài viết đăng trên báo Quảng Nam. Tìm kiếm và xác lập sự đồng cảm đối với bạn đọc là một trong những điều mà Báo Quảng Nam hướng đến.

TÒA SOẠN