Nhịp cầu bạn đọc

    TÒA SOẠN |

Chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số

* Một số bạn đọc ở Nam Giang, Tây Giang hỏi về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

- Theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 1.1.2014. Theo đó, mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho sinh viên được cân đối từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Hỗ trợ hộ nghèo vay vốn

*Bà Huỳnh Thị Lan (xã Trà Kót, Bắc Trà My) đề nghị Tòa soạn cho biết, hộ nghèo muốn làm kinh tế, được vay vốn tối đa bao nhiêu tiền?

- Theo Thông tư Liên tịch số 02/2014 của Liên bộ Kế hoạch - Đầu tư và Tài chính hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước cho hộ nghèo để trồng rừng sản xuất. Theo đó, hộ nghèo được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội một lần tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% trong thời gian 2 năm để mua giống gia súc hoặc giống gia cầm chăn nuôi tập trung hoặc giống thủy sản. Cơ sở chế biến nông - lâm - thủy sản đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước.

    TÒA SOẠN