Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Bạn Nguyễn Lệ Thủy (Đại Lộc) hỏi: “Tôi đóng BHXH tự nguyện được 3 năm. Nay tôi không đóng nữa. Vậy, tôi có được rút tiền đã đóng hay không? Nếu được, thì được bao nhiêu?”.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật BHXH năm 2006 thì người lao động có thời gian đóng BHXH dưới 20 năm nếu có yêu cầu nhận trợ cấp BHXH một lần thì liên hệ BHXH quận, huyện nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) để nộp hồ sơ. Mức hưởng trợ cấp BHXH một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng lương bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

* Ông H.N.Q. trú thôn An Lâu 1, xã Tam Lãnh (Phú Ninh) kiến nghị về việc tranh chấp đất đai giữa ông với ông H.V.N., trú thôn 5 cùng xã.

- Vụ việc của ông đã được UBND huyện Phú Ninh và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết. Nếu không đồng tình với quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Chủ tịch UBND tỉnh, ông có thể gửi đơn đến tòa án nhờ can thiệp.

TÒA SOẠN