Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

Một số bạn đọc hỏi về các khoản đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội.

- Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, các khoản tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và không tính đóng BHXH được áp dụng từ ngày 15.2.2016 bao gồm: tiền lương, phụ cấp lương  (là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ); phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút; các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản không tính đóng BHXH: khoản chế độ và phúc lợi; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

TÒA SOẠN