Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

• Bà Huỳnh Thị Tới ở thôn Phong Phú, xã Quế Xuân (Quế Sơn) hỏi về chế độ liệt sĩ đối với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Tưởng. Theo trình bày của bà Tới, bà Tưởng tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày tại nhà lao Hội An, sau khi địch trả tự do, bà tiếp tục tham gia cách mạng. Bà Tưởng chết ngày 27.3.1975 lúc đang thu dọn chiến lợi phẩm cùng đồng đội, khi huyện Quế Sơn vừa được giải phóng. Bà Tưởng chưa được khen thưởng hay công nhận là liệt sĩ.

Vấn đề của bà được Sở LĐ-TB&XH tỉnh trả lời như sau:

Đối với chế độ tù đày, bà có thể liên hệ chính quyền địa phương để được đề nghị xét cấp chế độ một lần cho thân nhân. Đối với chế độ liệt sĩ, hiện nay căn cứ theo Thông tư 05 (ngày 15.5.2013 của Bộ LĐ-TB&XH), hoặc Nghị định 31 (ngày 9.4.2013 của Chính phủ), hoặc Thông tư liên tịch số 28 (ngày 22.10.2013 của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng), đối tượng đảm bảo một trong các điều kiện sau sẽ được lập hồ sơ xét công nhận liệt sĩ, gồm: có mộ chí nằm trong nghĩa trang liệt sĩ trước năm 1994; được ghi là liệt sĩ trong lịch sử đảng bộ địa phương; trong các giấy tờ được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng có ghi là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. Nếu gia đình còn đang lưu giữ những giấy tờ gốc đảm bảo một trong các điều kiện trên thì liên hệ Phòng LĐ-TB&XH huyện Quế Sơn hoặc UBND xã Quế Xuân để được hướng dẫn cụ thể.

Bản thân bà Tới là con liệt sĩ (có cha ruột đã được công nhận là liệt sĩ) nên được hưởng các quyền lợi sau: được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con liệt sĩ suốt đời, được xét hỗ trợ làm nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi năm được trợ cấp tiền hương khói là 500 nghìn đồng.

TÒA SOẠN