Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

Điều kiện để cấp học bổng Đất  Quảng

• Báo Quảng Nam số ra ngày 10.10 có đăng tin “Từ 15.10 đến 15.11, nhận hồ sơ xét cấp học bổng Đất Quảng năm học 2015-2016”. Nhiều bạn đọc thắc mắc về điều kiện để được cấp học bổng như kết quả học tập, hoàn cảnh gia đình, cách thức nộp hồ sơ…

- Báo Quảng Nam đã nêu cụ thể điều kiện cấp học bổng, cách thức nộp hồ sơ trong bản tin nêu trên. Bạn đọc muốn biết cụ thể, liên hệ số điện thoại Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh: 0510.3852966.

Bất nhất khi ghi tên trụ sở làm việc cấp xã

• Bạn đọc Nguyễn Tri Kiếm nêu ý kiến: Ở huyện Núi Thành, tên trụ sở làm việc cấp xã ghi mỗi nơi mỗi kiểu. Xã Tam Anh Nam ghi là “HĐND, UBND xã”. Trong khi đó, xã Tam Xuân 1 ghi là “Trụ sở cơ quan hành chính xã Tam Xuân 1”; xã Tam Xuân 2 lại là “Trung tâm hành chính xã Tam Xuân 2”;  xã Tam Hòa lại ghi “Cơ quan hành chính xã Tam Hòa”. Việc ghi tên trụ sở không thống nhất sẽ gây khó khăn cho người dân.

-  Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư hướng dẫn viết biển tên cơ quan hành chính nhà nước. Thiển nghĩ, tên gọi nơi làm việc của chính quyền địa phương cấp xã cần có sự thống nhất để tạo thuận lợi cho người dân.

TÒA SOẠN