Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

Ông Đào Lê Viết Linh trú tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, địa chỉ email: livilla1989@gmail.com gửi thư điện tử đến Báo Quảng Nam, phản ánh: Ông là bộ đội xuất ngũ, có 2 bằng đại học ngành sư phạm toán tin và quản trị kinh doanh, nộp hồ sơ xin được làm việc tại huyện Tiên Phước nhưng không được nhận vào làm.

- Vấn đề này, chúng tôi làm việc với ông Võ Mãn - Trưởng phòng Nội vụ huyện Tiên Phước, trả lời ông như sau: Hiện nay, các cơ quan, đơn vị ở huyện Tiên Phước không có nhu cầu tuyển dụng các ngành như ông Linh đã học nên không thể tuyển dụng ông được. Hơn nữa, từ đầu năm 2016, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cả tỉnh đều ngừng nhận hợp đồng vào các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước, nếu cơ quan nào có nhu cầu thì báo cáo về tỉnh để tổng hợp và tổ chức thi tuyển tập trung. Vì vậy, Phòng Nội vụ huyện Tiên Phước đề nghị ông Linh cũng như các cá nhân có nhu cầu vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị ở huyện cần theo dõi, nghiên cứu nhu cầu tuyển dụng công chức của toàn tỉnh, nếu có vị trí phù hợp với chuyên ngành thì nộp hồ sơ để thi tuyển trong các đợt thi tuyển công chức, viên chức chung của toàn tỉnh.

TÒA SOẠN