Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

Một số bạn đọc hỏi: Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng lễ, tết cho nhân viên không? Nếu có, mức thưởng lễ, tết hiện nay là bao nhiêu; làm thêm ngày lễ vào ban đêm, lương được hưởng ra sao?

- Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng lễ, tết cho nhân viên. Bởi tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Đối với việc làm thêm ngày lễ vào ban đêm, tiền lương nhận được bằng 490% tiền lương làm việc theo ngày (bao gồm: 300% tiền lương làm thêm vào ngày lễ, tết, 30% tiền lương làm việc vào ban đêm và 20% tiền lương làm thêm vào ban đêm và 100% tiền lương làm việc của ngày đó). Giờ làm việc vào ban đêm được tính là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Tiền lương làm việc theo ngày được hiểu là tiền lương theo thời gian.

TÒA SOẠN