Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ hàng năm

TÒA SOẠN |

• Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Hoàng (Trường Xuân, Tam Kỳ) hỏi: Xin cho biết số ngày nghỉ lễ, nghỉ phép hằng năm người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho người sử dụng lao động là bao nhiêu?

• Trả lời: Theo Theo Điều 111 Bộ luật Lao động 2012, số ngày nghỉ hàng năm của người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho người sử dụng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Ngoài ra, cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

TÒA SOẠN