Thủ tục cấp lại chứng minh khi trùng số

TÒA SOẠN |

*Bạn Huỳnh Thị Minh Hải (email: minhhai…@gmail.com) hỏi: Chứng minh nhân dân (CMND) của tôi bị trùng số với một người khác, cũng ở Quảng Nam. Người này đã đăng ký mã số thuế cá nhân trước nên bây giờ tôi không thể đăng ký mã số thuế cá nhân cho mình. Tôi phải làm thủ tục như thế nào để được cấp CMND mới?

- Trả lời: Trường hợp của bạn, chúng tôi đã liên hệ với Đội quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác, PC64 (Công an Quảng Nam) và được hướng dẫn như sau: Về nguyên tắc, nếu bị trùng số CMND, người cấp trước sẽ được giữ lại, người cấp sau sẽ làm thủ tục đổi CMND. Tuy nhiên, hai bên có thể thỏa thuận để ưu tiên trường hợp đã có sự giao dịch với các cơ quan liên quan như ngân hàng, thuế… trước. Bạn cần tìm hiểu thông tin về người trùng số CMND với mình (họ tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú…) để Đội quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác, liên hệ, xác minh. Khi đi làm lại CMND, bạn cần đem theo sổ hộ khẩu, CMND cũ. Để được hướng dẫn cụ thể, bạn liên hệ Đội quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác, điện thoại: 05103.860.476.

TÒA SOẠN