Thủ tục chuyển hộ khẩu

TÒA SOẠN |

* Ông Nguyễn Hoàng Huy (phường Tân Thạnh, Tam Kỳ) hỏi: Tôi muốn chuyển hộ khẩu từ địa phương khác đến TP.Tam Kỳ, cần phải làm thủ tục như thế nào?

- Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9.9.2014 của Bộ Công an, hồ sơ đăng ký thường trú gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;  Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu); Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);  Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ  ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18.4.2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Khoản 2, Điều 8, Thông tư nêu trên quy định hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Ông có thể đến công an địa phương hỏi để được hướng dẫn kỹ hơn về thủ tục chuyển khẩu.

TÒA SOẠN