Tiền lương khi làm trong ngày lễ

TÒA SOẠN |

Bạn Phan Văn Bình (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc hỏi): Người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, mức lương được tính như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTB&XH, tiền lương người đi làm ngày lễ được tính như sau: Người lao động không đi làm vào ngày lễ vẫn được hưởng 100% tiền lương của ngày đó. Nếu đi làm, sẽ được cộng thêm 300% tiền lương (tổng cộng được nhận 400% tiền lương). Nếu làm thêm vào ban đêm còn được cộng thêm 90% tiền lương (tổng cộng được nhận 490% tiền lương). Tuy nhiên, mức tiền lương nêu trên là mức tối thiểu mà người sử dụng lao động trả cho người lao động; như vậy, người sử dụng lao động có thể trả ở mức cao hơn.

TÒA SOẠN