Trường hợp được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng lương

TÒA SOẠN |

Một công nhân ở Khu công nghiệp Thuận Yên hỏi: Trường hợp nào người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng lương, không hưởng lương?

Trả lời: Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: kết hôn (nghỉ 3 ngày); con kết hôn (nghỉ 1 ngày); bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết (nghỉ 3 ngày). Người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn. Ngoài quy định nêu trên, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

TÒA SOẠN