36 tỷ đồng đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao

VĂN PHIN |

Công ty CP Sông Thao ECO Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Núi Thành bổ sung diện tích đất sử dụng tại địa điểm thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Tam Tiến (tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thuê đất, cấp giấy quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Công ty CP Sông Thao ECO Quảng Nam đã được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho phép thực hiện đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Tam Tiến theo quyết định chủ trương đầu tư số 08/QĐ-KTM ngày 14.1.2020. Theo đó, dự án triển khai trên diện tích 4,96ha tại xã Tam Tiến với tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng; mục tiêu dự án là sản xuất nông nghiệp (trồng dưa lưới), quy mô đầu tư: công suất 480 tấn sản phẩm/năm. Dự kiến bắt đầu thực hiện dự án vào tháng 9.2020, đưa vào hoạt động sản xuất từ tháng 12.2020.

TAGS