49 hồ chứa thủy lợi tích đầy nước

VĂN SỰ |

* Các hồ chứa thủy điện còn thiếu hụt 63 - 320 triệu mét khối nước

(QNO) - Theo số liệu thống kê mới nhất từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến chiều nay 10.12, trong tổng số 17 hồ chứa thủy lợi có quy mô vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý thì đã có 9 hồ tích đầy nước, gồm: Đá Vách, Nước Rôn, Phước Hà, Phú Lộc, Thạch Bàn, Khe Tân, An Long, Hố Giang, Hương Mao.

Tính đến chiều nay 10.12, hồ chứa nước Phú Ninh mới tích đạt 87,36% so với dung tích hữu ích.  Ảnh: VĂN SỰ
Tính đến chiều nay 10.12, hồ chứa nước Phú Ninh mới tích đạt 87,36% so với dung tích hữu ích. Ảnh: VĂN SỰ

Ngoài ra có 5 hồ tích đạt hơn 70% dung tích hữu ích là Phú Ninh (87,36%), Thái Xuân (78,51%), Trung Lộc (84,04%), Cây Thông (72,98%), Vĩnh Trinh (70,02%); 2 hồ tích đạt 60 - 70% dung tích hữu ích là Cao Ngạn (69,72%), Đông Tiển (64,87%); 1 hồ tích đạt 43,44% dung tích hữu ích là Việt An.

Còn đối với 52 hồ chứa thủy lợi có quy mô nhỏ do chính quyền các địa phương quản lý thì có 40 hồ đã tích đầy nước và 12 hồ tích đạt mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường

Trong khi đó, đối với hồ chứa thủy điện, chiều nay 10.12 mực nước của hồ chứa Sông Tranh 2 đạt cao trình 150,64m/170,8m, thiếu hụt 320,91 triệu mét khối nước so với dung tích hữu ích; hồ chứa A Vương đạt cao trình 341,25m/375,5m, thiếu hụt 221,64 triệu mét khối nước so với dung tích hữu ích; hồ chứa Sông Bung 4 đạt cao trình 207,11m/220,7m, thiếu hụt 181,54 triệu mét khối nước so với dung tích hữu ích; hồ chứa Đak Mi 4 đạt cao trình 247,78m/254,7m, thiếu hụt 63,12 triệu mét khối nước so với dung tích hữu ích.

VĂN SỰ